Skip to main content Skip to search

Posts by gorecwp

Regres za letni dopust 2020

Regres je vezan na pravico do letnega dopusta. Regres pripada vsem delavcem, ki jim je priznana pravica do letnega dopusta in ni povezana z njegovo dejansko izrabo. Regres in letni dopust delavcev sta temeljni pravici zaposlenih delavcev, določeni v 131….

Read more

Evidence na področju dela

S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi nastane med strankama delovno razmerje, za katerega so značilni naslednji elementi: – gre za razmerje med delavcem in delodajalcem – prostovoljnost razmerja – vključitev delavca v organiziran delovni proces delodajalca – predmet razmerja je opravljanje…

Read more
letni dopust

Obvestilo o letnem dopustu

Do 31.3. tekočega leta ste delodajalci dolžni pisno obvestiti vaše zaposlene o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Obvestite jih s pisnim obvestilom ali jim pošljete obvestilo na služben elektronski naslov. Število dni letnega dopusta je odvisno od kriterijev,…

Read more