Do 31.3. tekočega leta ste delodajalci dolžni pisno obvestiti vaše zaposlene o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Obvestite jih s pisnim obvestilom ali jim pošljete obvestilo na služben elektronski naslov.

Število dni letnega dopusta je odvisno od kriterijev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih, kolektivnih pogodbah oz. internih aktih delodajalca, pri čemer letni dopust ne sme biti krajši od 4 tednov. Minimalno število dni letnega dopusta delavca je torej odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za posameznega delavca.

letni dopustV primeru 5 dnevnega delavnika je minimalno število dni dopusta 20 dni, ne glede na to, ali delavec dela polni ali krajši delovni čas. V primeru 6 dnevnega delavnika pa je minimalno število dni dopusta 24 dni.

Delavec, ki je zaposlen celo koledarsko leto, ima pravico do celotnega letnega dopusta. V nasprotnem primeru mu pripada sorazmerni del letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu, in sicer 1/12 za vsak mesec zaposlitve. Če bi se delavec zaposlil npr. 1.6., bi bil upravičen do 7/12 pripadajočega dopusta. Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.

Delodajalci ste v prekršku, če delavcem ne izdate obvestila o letnem dopustu, v primeru obiska Inšpektorata za delo, pa vas lahko oglobijo.