Regres je vezan na pravico do letnega dopusta. Regres pripada vsem delavcem, ki jim je priznana pravica do letnega dopusta in ni povezana z njegovo dejansko izrabo. Regres in letni dopust delavcev sta temeljni pravici zaposlenih delavcev, določeni v 131….