Skip to main content Skip to search

Računovodske storitve

Pri delu smo inovativni in osredotočeni na vas!

Vsaki stranki se posvečamo individualno, saj se zavedamo, da lahko le tako dosežemo najboljše poslovne rezultate. Vsi naši strokovni sodelavci imajo vsa potrebna znanja o računovodskih predpisih, zato lahko zagotavljamo, pravočasno in kvalitetno izdelane storitve na računovodskem področju. Pri tem, pa se vi lahko brez skrbi posvečate svojemu delu.

Zmoremo obvladovati vse računovodske storitve tako v malih kot v srednje velikih podjetjih. Imamo vsa potrebna znanja in izkušnje za reševanje vaših računovodskih procesov znotraj podjetja.

racunovodske-storitve

Za vas lahko poskrbimo na področju vodenja temeljnih in pomožnih poslovnih knjig, izdelamo vam lahko opomine ter IOP obrazce, obračunamo davek na dodano vrednost, ter vse vrste stroškov dela, vodimo blagajno ter plačilni promet, namesto vas poskrbimo za elektronsko oddajanje obrazcev (e-davki), naredimo obračun amortizacije za osnovna sredstva ter obračun obresti, izdelamo izkaze poslovnega izida in bilanco stanja, zaključnega računa, obračun dobička, davčno napoved za dejavnosti, ki jih izvajajo samostojni podjetniki, pripravimo tudi dokumentacijo s katero lahko pridobite bančna posojila, vodimo lahko rudi računovodstvo po strokovnih mestih ter projektih, nadziramo poslovanje vašega podjetja in opozorimo na morebitne računovodske nepravilnosti, izdelamo akte in sklepe podjetje (razni pravilniki o poslovanju in popisih), za naše stranke pa nudimo tudi spletno računovodstvo.