Skip to main content Skip to search

Archives for Delovna razmerja

Evidence na področju dela

S sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi nastane med strankama delovno razmerje, za katerega so značilni naslednji elementi: – gre za razmerje med delavcem in delodajalcem – prostovoljnost razmerja – vključitev delavca v organiziran delovni proces delodajalca – predmet razmerja je opravljanje…

Read more
letni dopust

Obvestilo o letnem dopustu

Do 31.3. tekočega leta ste delodajalci dolžni pisno obvestiti vaše zaposlene o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Obvestite jih s pisnim obvestilom ali jim pošljete obvestilo na služben elektronski naslov. Število dni letnega dopusta je odvisno od kriterijev,…

Read more