Skip to main content Skip to search

Nepovratna sredstva

Za vas poiščemo najugodnejšo finančno pomoč!

Ustanovitev podjetja za posameznika lahko predstavlja tudi velik finančni zalogaj. Ne glede na vaš vložen trud boste morda potrebovali tudi nekaj zunanje finančne pomoči. V podjetju Ker fin d.o.o. lahko poskrbimo, da boste skupaj z nami poiskali ustrezno finančno pomoč. To so navadno povratna ali nepovratna sredstva.

Nepovratna sredstva lahko pridobimo z različnih skladov. Ne le v Sloveniji temveč tudi na mednarodni ravni. Povratna sredstva pa se po navadi kažejo v obliki različnih subvencij in garancij na posojila. Povečanje možnosti za pridobitev teh sredstev je zagotovo pravilno ter strokovno pripravljena vloga s katero se prijavimo na razpis.

Nudimo vam pri svetovanju, kateri vir financiranja je najbolj primeren za vaš projekt ter tudi če vaše podjetje ustreza za prijavo na posamezne razpise. Raziščemo in ocenimo kakšne možnosti imate za pridobitev kredita z garancijo. Vašo idejo vam pomagamo pretvoriti v projekt, ki bo ustrezal kriterijem za pridobitev nepovratnih sredstev. Namesto vas spremljamo vse aktualne razpise ter vas obveščamo tako o domačih kot tujih, ki bi ustrezali dejavnostim vašega podjetja. Svetujemo vam kako pravilno oblikovati in zastaviti projekt, ki bo primeren za pridobivanje sredstev. Za pridobitev sredstev je velikokrat potrebno oblikovati partnerske skupine tako doma, kot tudi v tujini, zato vam pomagamo tudi pri oblikovanju le-teh. Tekom projekta vam nudimo podporo pri vodenju ter pri administrativnih zadevah in poročamo vsem ustreznim organom glede poteka projekta. Ker smo strokovno bolj usposobljeni za vse finančne podrobnosti, namesto vas izdelamo poslovni in investicijski načrt ter poskrbimo za ureditev preostale dokumentacije. O vseh rezultatih in o napredku projekta ter skupnega sodelovanja vas tekom procesa ažurno obveščamo.