Skip to main content Skip to search

O podjetju

KER FIN d.o.o.
Finančni inženiring
Poslovni svet je vse prej kot lahek. Tega se zavedamo, tudi v podjetju Ker fin, kjer vam želimo pomagati pri uspešnejši poslovni poti. Naša naloga je, da vam pomagamo pri iskanju finančne pomoči v obliki povratnih in nepovratnih sredstev.
2009
Ustanovitev podjetja
2016
Širjenje podjeta
2020
Prava izbira za vse stranke
Računovodske storitve so v današnjih časih nujno potreben element vsakega podjetja, ki si želi uspešno prihodnost
Bi sodelovali z nami?

Poslovno okolje je vse prej kot predvidljivo. O tem razmišljamo še posebej takrat, ko nastopi čas krize. Gospodarske krize prizadenejo tako poslovni svet, podjetnika kot tudi vsakega posameznika, ki je vključen v delovni proces. Kadar se zgodi nekaj nepredvidljivega, mora vsako podjetje, tako majhno kot veliko, pravilno ukrepati, saj si le tako lahko zagotovi nadaljnje možnosti poslovanja. Pravilno pa se lahko odloča zgolj takrat, ko ima na voljo vse potrebne informacije, ki bodo pripomogle k izbiri pravih nadaljnjih poslovnih korakov.

Pri sklepanju pravilnih odločitev, pa nam lahko pomagajo tudi računovodske informacije, ki so pomemben del vsakega poslovanja. Računovodstvo je zelo razvejana veda, njena ključna naloga pa je, da vsako podjetje opolnomoči z pravimi informacijami, ki pripomorejo k sklepanju pravih odločitev. To delo, pa je izjemno zahtevno, zato ga lahko prepustimo zgolj usposobljenim strokovnim delavcem, ki so kos tako računovodskim kot poslovnim ugankam.

V podjetju KER FIN smo usposobljeni za vsak izziv, s katerim se srečujete pri vašem poslovanju. Nudimo tako pomoč pri računovodskih storitvah, kot tudi pomoč pri odločanju na vseh področjih v podjetju:

Finančno področje

Nudimo pomoč pri iskanju finančnih sredstev. Finančna sredstva so lahko namenjena za financiranje poslovnih projektov, nakup opreme ali za reševanje finančnih problemov podjetja. Pomagamo vam snovati ideje pri projektu, pripravi potrebne razpisne dokumentacije, izbiri pravega razpisa za pridobitev nepovratnih sredstev, pri iskanju kredita in še več. Finančna sredstva so lahko pridobljena iz naslova države kot tudi iz skladov Evropske unije.

Organizacijsko področje

Vsak poslovni proces ima svojo posebno noto. Ker je vsak poslovni proces po svoje unikaten, se je potrebno vsakega projekta lotiti na drugačen način. V podjetju KER FIN se zavedamo, da ima vsako podjetje drugačne želje in potrebe, zato se vsakemu posvetimo individualno, prednost pa dajemo vašim potrebam, željam in ciljem ter jih skupaj z vami dosegamo in uresničujemo.

Izobraževalno področje

Kadrovsko področje

Za vsako podjetje je pomembno, da so njihovi zaposleni zadovoljni, saj lahko le tako pričakujemo visoko delavno vnemo in pripadnost podjetju. Pomagamo vam lahko pri pripravi pravilnikov, ki poskrbijo za varovanje osebnih podatkov, pripravi aktov o sistematizaciji delovnih mest, s pomočjo zunanjih strokovnjakov, pa lahko poskrbimo tudi za pripravo Izjave o varnosti z oceno tveganja.

Računovodsko področje

racunovodske-storitve